• Kinh Doanh Dự Án

  Kinh Doanh

  0905324118

  Kinh Doanh

  0942.829.242

  Kinh Doanh

  0919.754.948

  Kinh Doanh

  01238989800

  Kỹ thuật

  05113.600.668

  Support

  090.532.4118

  0905.324.118 0942.82.92.42

DOWNLOAD
Phần mềm được tải nhiều
STT Tên phần mềm Tải về
1 Teamviewer QS 5.0 Download
2 Danh sách phần mềm xem trên điện thoại(Excel) Download
3 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1000 Download
4 Phần mềm CMS 6100 v3 Download
5 Phần mềm CMS 6200 Download
6 ActiveX 6100 & 6200 6100 6200
7 Phần mềm CMS 9000IP Series Download
8 Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series Download
9 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC Download
10 Phần mềm Seach Camera IP 9000 Download
  Tên chương trình  Dung lượng

 Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)  3.21 MB

 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series  2.88 MB

 Phần mềm CMS QTD-6500 Series 14.3 MB

 CMS đầu ghi QTD-6204(Mới) 6.39 MB

 Firmware Đầu ghi 6304-6308 11 MB

 Firmware đầu ghi 6316 13.4 MB

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ) 2.69 MB

 Phần mềm converter video 6300 3.65 KB

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới) 30.4 MB

 Activex đầu ghi 6604-6608 1.42 MB

 Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới) 14.1 MB

 Latest SDK 2012-1-12(6400 Series) 4.23 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6604 12.44 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6608 12.44 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6616 12.74 MB

 Firmware đầu ghi QV-6716D 12.78 MB

 Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw 684 KB

 Phần mềm TeamViewer 3.75 MB

 Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012) 6.45 MB

 Flash đầu ghi 6404 13.4 MB

 Flash đầu ghi 6408 13.4 MB

 ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ) 1.12 MB

 CMS 6200 mới 3.4 MB

 Flash 6404-HDMI 13.2 MB

 Flash 6408-HDMI 13.2 MB

 SuperCam trên Android 1.8 MB

 NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD 56 MB MB

 Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới)